Driftstørning på mailserver 2021-12-08

Driftstørning på mailserver

Vi har just nu en störning på vår e-postserver. Vi arbetar aktivt på att lösa problemet.

 

Uppdatering: Problemet avhjälp 06:00. Problemet varade mellan 20:30 och 06:00. Under denna tiden var ingen mail förlorad.

08:30 Uppdatering 2: Vi har tyvärr lite efterdyningar av problemet fortfarande och det kan vid tillfällen vara svårt att komma åt mailservern. Vi arbetar på att lösa detta snarast möjligt.

09:30 Uppdatering 3: Problemet är återigen avhjälpt mailen fungerar som den ska igen.

Kontakt oss hvis ni har spørsmål.